Om oss

Gullregnsskolan tillhör den pedagogiska enheten Centrum och är belägen i södra delen av centrala Kungsbacka, i en bilfri och inbjudande miljö.
Skolan har läsåret 2013-2014 ca 210 elever fördelade på 10 klasser.
I verksamheten ingår tre fritidshem.

Vi arbetar åldersblandat från förskoleklass till åk 1 ( F-1). I årskurserna 2-5 är klasserna åldershomogena.

Gullregnsskolan är en liten F-5 skola där vuxna har möjlighet att skapa en relation till alla barn.

Vi arbetar aktivt med förebyggande elevhälsoarbete för att skapa trygghet och god arbetsmiljö.

Vi har ett välfungerande samråd med vårdnadshavare, pedagoger och rektor.

Vi har kulturcentrat Fyren, biograf samt is- och simhall på gångavstånd. Närheten till skogen utnyttjas mycket i verksamheterna.

Vill du veta mer? Kontakta rektor Eva Ring 0300-834555 eva.ring@kungsbacka

Gullregnsskolan tillhör den pedagogiska enheten Centrum och är belägen i södra delen av centrala Kungsbacka, i en bilfri och inbjudande miljö. Skolan har läsåret 2019/20 ca 180 elever fördelade på 8 klasser. I verksamheten ingår tre fritidshem.

Vi arbetar från förskoleklass till åk 3 med åldershomogena klasser.
Gullregnsskolan är en liten F-3 skola där vuxna har möjlighet att skapa en relation till alla barn.

Vi arbetar aktivt med förebyggande elevhälsoarbete. Det här för att skapa trygghet och god arbetsmiljö för alla våra barn.

Vi har ett välfungerande samråd med vårdnadshavare, pedagoger och rektor.

Vi har kulturcentret Fyren, biograf samt is- och simhall på gångavstånd. Närheten till skogen utnyttjas väldigt mycket i de olika verksamheterna.

Vill du veta mer? Kontakta rektor jasmina.sandlund@kungsbacka.se