Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Gullregnsskolan

På Gullregnsskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer i den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog, kurator, talpedagog och specialpedagoger.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Skolsköterska och skolläkare

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regenbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan