Organisation

Gullregnsskolan ingår i Pedagogiskt område Centrum tillsammans med Hålabäcksskolan och 11 förskolor.

Gullregnsskolan har elever från förskoleklass till årskurs 5. Här finns också skolbarnomsorg i anslutning till skolan.

Hålabäcksskolan är en årskurs 6 till 9-skola och bland de 11 förskolorna finns en allergiförskola anpassad för barn med svåra allergier.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola