Organisation

Gullregnsskolan ingår i Pedagogiskt område Centrum tillsammans med Hålabäcksskolan och 11 förskolor.

Gullregnsskolan har elever från förskoleklass till årskurs 3. Här finns också skolbarnomsorg i anslutning till skolan.

Hålabäcksskolan har elever från årskurs 4 till 9. Bland de 11 förskolorna finns en allergiförskola anpassad för barn med svåra allergier.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola