Föräldrainflytande

Samråd med vårdnadshavarna

Det räcker inte med att ha en dialog i vardagen. Skolan kan inte undvara den resurs som vårdnadshavarna utgör när det gäller utvecklingsarbete. Hålabäcksskolan har samråd två gånger per termin och tiderna anslås på hemsidan.

Välkommen in

Vi tycker det är väldigt trevligt när våra vårdnadshavare besöker oss i skolan. Det är bra att slå en signal innan du kommer för att vara säker på att vi är på plats och att det passar bra att komma. Kom gärna fler på en gång, då har ni sällskap av varandra och kan utbyta erfarenheter.