Inriktning och profiler

På Hålabäcksskolan finns det möjlighet att välja profilklass. Vi har tre inriktningar och strävar efter att tillgodose de intressen som finns bland våra ungdomar. Vi vill förstås också, så långt det är möjligt, ge ungdomarna möjlighet att utvecklas inom sina intresseområden.

Antagning till profil

Följande gäller för antagning till profilerna Hålabäck Handboll, Hålabäck Internationell och Hålabäck Praktisk-estet.

- I årskurs 6 finns det 24 platser i varje profil. Elev garanteras plats utifrån det datum intresseanmälan inkommer. Intresseanmälan är inte bindande.

- Blanketten "Val av skola" finns på Kungsbacka kommuns hemsida.

- Elev som inkommer med intresseanmälan efter att det är fullt i profilklasserna placeras i kö.

- Elever i Hålabäcksskolas upptagningsområde är alltid garanterade plats på skolan men inte i en specifik profil.

Handbollsprofil

Höstterminen 2007 sjösatte vi vår handbollsprofil. Handbollsinriktningen har varit mycket lyckosam och har bidragit till att även elever från andra kommundelar söker sig till oss. Eldsjäl, motor, tränare och ansvarig för profilen är Danny Sjöberg, tidigare landslagsspelare och elitserietränare. Danny är också lärare i matte/no och schemaläggare på Hålabäcksskolan.

Internationell profil

Läsåret 2012/13 startade Hålabäck Internationell. Hittills finns profilen i årskurs 6, 7 och 8. Från och med läsåret 2015/2016 finns profilen även i årskurs 9.

Profilens mål är:

- Förstärka elevers förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska.

- Förstärka elevers förmåga att förstå och kommunicera med människor från andra kulturer.

Elever som söker dig till Hålabäck Internationell har ett stort intresse för språk och vill använda sina kunskaper i praktiken. Undervisningen under profilpassen (ca. 2 x 70 minuter per vecka) är på engelska.

Praktisk- estetisk profil

På Hålabäcksskolans praktisk-estetiska profil får eleverna använda och utveckla sina kreativa talanger. Den praktisk-estetiska inriktningen erbjuder en palett av möjligheter till uttryck via färg, form och musik och har således haft ämnen som bild, slöjd och musik som grundbultar i verksamheten.