Hälabäcksskolans fasad med ny skylt Sittytor för elever vid skåpen Gula nya elevskåp på Hålabäcksskolan Nya blåa elevskåp

Nu flyttar eleverna in till "nya" Hålabäcksskolan

Hålabäcksskolan har byggts om och renoverats för att möta behovet av fler utbildningsplatser för grundskoleelever i centrala Kungsbacka, men också för att tillgängliggöra skolan för alla. Nu börjar eleverna flytta in.
Hålabäcksskolan i centrala Kungsbacka har byggts om och renoverats. Under arbetet har eleverna haft sin undervisning i tillfälliga lokaler men efter sportlovet är det dags för de som går i årskurs 4-6 att få börja använda sina nya klassrum och övriga lokaler.
Rektorerna Eva Ring och Jerry Spekal ser fram emot att flytta in:
- Ombyggnaden är inte helt klar men det är väldigt roligt att starta upp verksamheten i en lärmiljö som på ett helt annat sätt än tidigare skapar förutsättningar att möta dagens behov av lärmiljöer för en god utbildning där elever lär och trivs. 

Helt klar till sommaren

Ombyggnaden och renoveringen ska vara klar till sommaren. Det som återstår är bland annat att göra klart en fristående byggnad för naturvetenskapliga ämnen, slöjd, bild och musik, ny matsal och kök samt en skolgård anpassad för de yngre eleverna.

Bakgrunden till att det är de yngre eleverna som flyttar in först är att skolan under våren har en provisorisk matsal i kafeterian, om det fungerar väl och det finns plats att servera fler så kommer även eleverna i årskurs 7-9 att få flytta in om några veckor.

Trygg skola med lärmiljöer anpassade för olika behov

Ombyggnaden av skolan innebär bland annat att lärare och elever för de olika årskurserna samlas i olika så kallade ”hubbar” där de olika årskurserna har sina hemklassrum. Här är elever och lärare nära varandra under hela skoldagen och klassrummen kan användas på olika sätt beroende på vad som ska göras och det finns möjlighet att anpassa efter elevers olika behov. Fritids för de yngre eleverna ligger i anslutning till hemklassrummen.

Skolan är också tillgänglighetsanpassad på ett helt annat sätt än vad som var möjligt i de gamla lokalerna.

Närheten mellan lärare och elever skapar en trygghet och det blir enkelt för lärare att samarbeta när de sitter tillsammans.

- Våra elever har sedan tidigare uttryckt att de uppfattar att de går på en trygg skola och med de nya lokalerna och sättet att organisera oss i dem skapar vi ännu bättre förutsättningar för trivsel och trygghet, säger Jerry Spekal.

Invigning i höst

Skolan planerar för att ha en invigning vid höstterminens start när allt är klart men den 29 april bjuder man in till ett vårmingel då alla intresserade har möjlighet att komma och se de nya lokalerna. Vårdnadshavare till blivande årskurs 4 och blivande årskurs 6, handbollsklasser, kommer bjudas in till föräldramöte i de nya lokalerna lite längre fram i vår.

Hålabäcksskolan

Hålabäcksskolan ligger i centrala Kungsbacka. Idag går 320 elever på skolan, efter ombyggnaden finns det plats för totalt 540 elever. Skolan har idag behöriga lärare på nästan alla tjänster och erbjuder klasser med inriktning handboll.
Renoveringarna och ombyggnad har genomförts för att möta behov av skolplatser i centrala Kungsbacka och för att skapa en skola som motsvarar dagens behov av lärmiljöer för elever i årskurs 4-9.

Kontakta gärna

Rektor

Eva Ring
eva.ring@kungsbacka.se

eller

Jerry Spekal
jerry.spekal@kungsbacka.se