Om oss

Hålabäcksskolan

Hålabäcksskolan tillhör pedagogiskt område Centrum och ligger centralt i Kungsbacka, men ändå nära naturen. Vi har gångavstånd till ett antal kultur- och sportaktiviteter. Kulturhuset Fyren, Lindälvsteatern och sim- och ishallarna är några exempel.

Skolan byggdes 1967 och byggs om 2020. Här finns cirka 330 elever fördelade på 14 klasser i år 4-9. På skolan finns ca. 40 anställda.

Strukturer ämnen och ämnesintegration

På Hålabäcksskolan vill vi ha ett gemensamt regelverk och tydliga strukturer som skall gälla alla, överallt, hela tiden. Våra barn och ungdomar behöver det.

Vi vet att helhet underlättar lärande. Därför skall vi arbeta mot en ökad ämnesintegration. Det innebär inte att ämnena försvinner, vi värnar varje ämnes särart, men de beskriver bara var sin del av verkligheten. Vårt uppdrag är att skapa helhet och sammanhang. Då gäller det att samarbeta över gränserna.

Pedagogik

På Hålabäcksskolan strävar vi efter mångfald när det gäller pedagogik och didaktik. Vi vet att varje människa är unik i sin lärstil och därför har vi inte bundit oss för en specifik inriktning, t ex Montessori, it-inriktning eller något annat liknande. Det innebär inte att vi i princip är emot sådant, kanske bara att de flesta av oss inte tror att det finns en modell som tillgodoser behoven hos alla barn. Vår målsättning är att möta barnen där de är, på det sätt vi tror är bäst för dem.

 Trygghet och arbetsro

På Hålabäcksskolan arbetar vi aktivt med trygghet och studiero. Arbetet sker i samverkan med alla som finns i och omkring skolan, för att åstadkomma en skolmiljö där alla får rätt att vara och utvecklas på sina egna villkor.

Vi försöker se till att människor som kommer till oss ska känna sig välkomna och väl omhändertagna.

På sidan Kontakta oss hittar du alla kontaktuppgifter och besöksadress till oss.