Betyg och bedömning

Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygsättas utifrån kunskapskraven.

Via länken nedan hittar du mer information om betyg och bedömning.

Elevresultat

SIRIS är en webbplats där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Det är Skolverkets sätt att göra den information som de samlar in eller själva producerar om skolors verksamhet och resultat lättåtkomlig för den som är intresserad. Via Siris hittar du bland annat skolans elevresultat.

Elevresultat på webbplatsen Siris

Mer information om betyg och bedömning