Betyg och bedömning

Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygsättas utifrån kunskapskraven.

Via länken nedan hittar du mer information om arbetet med bedömning och betyg i Kungsbackas skolor. 

Kontakta rektor om du har frågor om Hålabäckskolans elevresultat

Bedömning och betyg