Våra förbättringsområden

Hålabäcksskolans utvecklingsmål läsåret 2017/2018

  • Struktur och rutiner kring bedömning, anpassningar, utredning och särskilt stöd skall fungera effektivt.
  • Ämnessamverkan utifrån språkutvecklande arbetssätt och värdeskapande lärande.
  • Studiero och god arbetsmiljö.
  • Rimlig arbetsbelasning.