Organisation

Hålabäcksskolan, 4-9, ingår i pedagogiskt område Centrum. En ledningsgrupp med en verksamhetschef, två rektorer och tre förskolechefer har huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten.

Rektor

Sedan höstterminen 2010 arbetar jag, Jerry Spekal, som rektor för Hålabäcksskolan. Innan jag började här arbetade jag 11 år på Frilleåsskolan. Tidigare har jag bland annat arbetat inom industri och handel.

Elever med olika bakgrund

Hålabäcksskolan har elever från hela Kungsbacka kommun. Mötet mellan människor med olika bakgrund skapar förutsättningar för ett dynamiskt lärande.

Relationer

Jag tror mycket på att bygga och vårda relationer. En långsiktigt hållbar arbetsro och trivsel på skolan kan bara skapas utifrån en grund som bygger på ömsesidig respekt.

 

 

Länk till Förvaltningen för Förskola & Grundskola