Studie- och yrkesvägledare

Min arbetsuppgift som studie- och yrkesvägledare är att vägleda elever inför framtida utbildnings- och yrkesval. Jag finns på skolan regelbundet.

Karriärvägledning är en process som pågår under lång tid. För att göra ett väl genomtänkt val behövs kännedom om sig själv och kunskap om vilka alternativ som finns. Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen där samtalet är det viktigaste verktyget.

Välkommen att kontakta mig!

Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledning i Kungsbacka