Elevråd

Skolans elevråd består av elevrepresentanter från alla klasser och det är indelat i F-3, 4-6 och 7-9. Elevrådet träffas ca en gång i månaden.