Föräldrainflytande

På Hedeskolan finns en föräldraförening där representanter från varje klass träffas regelbundet. Styrelsen träffas varannan månad samt har ett representationsmöte varannan månad då klassrepresentanterna är med. Skolledningen deltar på alla möten.