Läsårstider och Hedeskolans studiedagar

Skolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår, utöver studiedagarna. Vid stängningsdag är all verksamhet stängd, fritidshem och skola. Vid studiedagar är endast skolan stängd, fritidshem har öppet

Hedeskolans studie- och stängningsdagar 2020-2021

Höstterminen 2020

10-11 augusti; skola och fritidshem är stängt. 

16 september; skola stängd, fritidshem öppet

26-28 oktober; skola stängd, fritidshem öppet

30 november; skola stängd, fritidshem öppet

Vårteminen 2021

Skolan börjar 7 januari

2 februari; skola stängd, fritidshem öppet

22 mars; skola stängd, fritidshem öppet

3 maj; skola stängd, fritidshem öppet

Mer information

Via länken hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Läasårstider för grundskolan i Kungsbacka