Läsårstider och skolans studiedagar

Via länken hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Läasårstider för grundskolan i Kungsbacka

Skolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår, utöver studiedagarna. Vid stängningsdag är all verksamhet stängd, fritidshem och skola. Vid studiedagar är endast skolan stängd, fritidshem har öppet