Stängningsdagar

Följande dagar är stängningsdagar under läsåret.

Stängningsdagar läsåret 19/20

Läsåret 19:20 har följande stängnings dagar

Måndagen 13:e augusti 2019

Tisdagen 29:e oktober 2019

Tisdagen 7:e januari 2020

Samt preliminärt måndagen 15:e juni 2020

Dessa dagar är både skola och fritids stängt.

Skolledningen