Åk 9 ställer ut på Fyren

Under ett antal veckor har Hedeskolans nior samarbetat med Kungsbacka kommuns kommunantikvarie Sofia Larsson omkring "Kungsbackas själ" som utmynnat i en utställning på Fyren. Från början upplevdes arbetet något diffust men under arbetets gång klarnade målen. Man kan säga att temaarbetet hade två mål, dels att ta reda på varför Kungsbacka ser ut som det gör samt att ta reda på hur invånarna vill ha sin innerstad med fokus på den s.k. Brända tomten. För att nå målen behövde eleverna arbeta med olika delar och det hela ledde till att de fick fram lite av "Kungsbackas själ".

Eleverna blev uppdelade i åtta grupper där två grupper tog reda på Kungsbackas historia med fokus innerstaden. Till sin hjälp hade de volontärer från Hembygdsmuseet som kunde förse dem med bilder och historia. Två grupper intervjuade vanliga människor om Kungsbackas själ och vad man saknade i innerstaden. De intervjuade också fastighetsägare och ansvariga på Plan och Bygg i kommunen för att få reda på processen omkring den Brända Tomten. Ytterligare två grupper skissade och byggde upp modeller för hur man kan tänka sig att det skulle kunna se ut på den Brända tomten utifrån deras egna önskemål. Två grupper dokumenterade sedan hela arbetsprocessen i temaarbetet. Utställningen finns på Fyren under veckorna 38 och 39.