Grön Flagg

Förnyad certifiering

För tre år sedan fick vi vår första certifiering i Grön Flagg. Temat då var livsstil och hälsa. Vid årskiftet 2016/17 fick vår andra rapport godkänd. Det aktuella temat var konsumtion.
En nyhet!
I vår grönflaggblogg kan alla läsa rapporten och mycket mer av vårt arbete.
Hedeskolans grönflaggblogg