Ny e-tjänst för betyg

Se betyget på nätet

Vårdnadshavare kan nu se elevens terminsbetyg via en e-tjänst.

Det är betygen som sätts när en termin är slut som du kan se i e-tjänsten. Efter den 10 juni kan du se betygen för vårterminen 2016. Det går även att se betyg från tidigare terminer.

E-tjänsten hittar du på kommunens hemsida. Där finns också en rad andra e-tjänster där du som vårdnadshavare exempelvis kan göra frånvaroanmälan. Du kan också lämna din e-postadress för att få information gällande schemaändringar och uppdateringar från elevportalen Unikum och förvaltningen Förskola & Grundskola, direkt till din mejlkorg.

Du hittar e-tjänsterna Se terminsbetyg och Ändra kontaktuppgifter och e-postadress på sidan Tjänster och blanketter, under Grundskola. Klicka på ”till tjänst” för att komma till tjänsternas inloggningssidor.

Tjänster och blanketter: http://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Tjanster-och-blanketter/