Oneinamillion till Estland!

Den 2/12 åkte laget Oneinamillion till Oslo och tävlade i den Skandinaviska finalen i FLL. Det var verkligen en häftig resa som slutade på bästa sätt. Laget vann andrapris för sin forskning och sin idé med informationsfilmen om biltvätt på gatan. Här är lagets reseberättelse. Tack vare sin fina insats blev laget också inbjudna att tävla i en världsfinal i Estland till sommaren. Hundra lag från hela världen kommer att mötas. Oneinamillion blev utvalda som ett av fyra nordiska lag och det enda svenska laget. Nu jobbar vi för full med att översätta vårt arbete till engelska och att hitta sponsorer till resan.