Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter på det som händer i skolan. Du kan alltid vända dig till mentorn eller läraren.

Om det inte löser problemen, eller om du vill prata med någon annan än läraren ska du kontakta rektor på skolan.

Mer information om hur vi i Kungsbackas kommunala skolor arbetar med synpunkter och klagomål hittar du via länken nedan.
På Skolinspektionens hemsida finns också god information om skolans ansvar för att eleven ska få en bra utbildning och känna sig trygg i skolan.

Synpunkter och klagomål

Skolinspektionens vägledning för elever