Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Hedeskolan 

På Hedeskolan finns ett elevhälsoteam för årskurs F-3 samt ett för årskurs 4- 9. Uppdraget för de två elevhälsoteamen är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Hedeskolans elevhälsoteam handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamen ingår kurator, logoped, psykolog, skolsköterska, specialpedagoger/speciallärare och rektor som leder teamet. Elevhälsoteamet träffas varje vecka. Dessutom träffar elevhälsoteamet arbetslagen.  

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida

 Skolsköterska och skolläkare

 På Hedeskolan arbetar skolsköterska Eva Wesslau. Hon finns på skolan måndag-torsdag kl 07.30-16.45, fredag kl 07.30- 12.30. Kontakt med skolläkare bokas via skolsköterska.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan