Fritidshem

Hedeskolan erbjuder skolbarnsomsorg för barn i år F - 6. Denna verksamhet är öppen från klockan sex på morgonen till sex på kvällen. Barnen serveras frukost och mellanmål varje dag. F-1-klasserna har sina egna fritids på respektive avdelning. I år 2 och 3 har vi två fritidsavdelningar, ett för varje årskurs. Från år 4-6 har vi en gemensam fritidsklubb. Personalen inom skolbarnsomsorg arbetar i skolan övrig tid och är därför väl kända av barnen.