Kvalitetsarbete

All personal är delaktiga i skolans systematiska kvalitetsarbete. På skolan har vi en utvecklingsplan som är väl förankrad i verksamheten.

Hedeskolans utvecklingsplan 2017/218