Pneumatik

I årskurs 7 jobbar  vi varje år med ett projekt om film och pneumatik. Eleverna får göra egna animeringar och vi lär oss om pneumatiska konstruktioner. Som avslutning får eleverna i grupp skriva manus och göra en egen film om en dinosaurie. Dinosaurien bygger de själva utan ritning och den ska kunna röra sig med pneumatik. Eleverna gör också egna kulisser till.

Här är några av elevernas animeringar från 2017:

Här kommer några dinosauriefilmer från 2017:

Här är några pneumatikkonstruktioner från 2017: