Organisation

Skolan är organiserad i åldersblandade Lek -och Lärklasser, F-1. Detta innebär att småettor (6-åringar) och årskurs 1-elever arbetar ålderblandat. Från år 2 upp till år 9 är klasserna åldershomogena. Antalet klasser i de olika årskurserna varierar utifrån elevantalet. 
På skolan finns två rektorer som ansvarar för F-3 respektiver år 4-9.
Hedeskolan erbjuder skolbarnomsorg från F-6. F-1-klasserna har sina egna fritids på respektive avdelning. I år 2 och 3 har vi två fritidsavdelningar, ett för varje årskurs. Från år 4-6 har vi en gemensam fritidsklubb.

Pedagogiskt område Centrum

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef. Hedeskolan ingår i pedagogiskt område Centrum. Ansvarig verksamhetschef för Centrum är Maria Eriksson. På sidan Kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadress till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola