Inflytande

Det är viktigt för oss att elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättning för detta. Skolans elever kan påverka på klassråd, elevråd dit olika funktioner bjuds in utifrån elevernas önskemål exempelvis rektor, skolsköterska enhetschef och kök eller städansvarig. 

Föräldrarna kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller samråd.

Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.