Inflytande

Elever, vårdnadshavare och skolan samverkar för en skola vi alla kan känna stolthet över.

Det är viktigt för oss att elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättning för detta. Skolans elever kan påverka på klassråd, elevråd dit olika funktioner bjuds in utifrån elevernas önskemål exempelvis rektor, skolsköterska, enhetschef och kök eller lokalvård. 

Varje år skickas en enkät ut till elever och vårdnadshavare. Genom att svara på enkäten ges också en möjlighet att påverka skolans förändrings- och förbättringsarbete.  Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till insyn, inflytande och dialog kring det egna lärandet.