Elevinflytande

Genom elevinflytade ges eleverna möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan får ta del av dessa.

Elevråd

På hemsidan vill elevrådet informera om att alla klasser har representanter i elevrådet, från F-klasser till sexorna. Vi pratar och diskuterar saker som rör skolan, t ex saker som behöver fixas eller vad eleverna önskar till skolgård och hus. Ungefär vartannat möte bjuder vi in gäster. Denna terminen kommer vi att få träffa trygghetsteamet och Annika Larsson och den nya rektorn.

Matråd

I matrådet tar vi upp de dagliga funderingarna som vi har kring skolrestaurangen. Till matrådet väljs representanter från varje klass som efter diskussion i klassen tar med sig frågor till matrådet. Här finns vuxna representanter och kökschef med för att svara på frågor och hålla ett möte. Skolmaten är en viktig del av dagen för all elever oavsett ålder. Genom matrådet får eleverna en chans att göra sin röst hörd.