Elevinflytande

Genom elevinflytade ges eleverna möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan får ta del av dessa.

Elevråd

På hemsidan vill elevrådet informera om att alla klasser har representanter i elevrådet, från F-klasser till sexorna. Vi pratar och diskuterar saker som rör skolan, t ex saker som behöver fixas eller vad eleverna önskar till skolgård och hus. Ungefär vartannat möte bjuder vi in gäster. Denna terminen kommer vi att få träffa kökschefen Anna Carnebratt samt rektor Maria Ekberg.