Föräldrainflytande

Varje skola har egna rutiner för hur föräldrarna får insyn i sina barns utveckling och lärande samt hur pedagogerna lägger upp undervisningen. Vklass är den digitala lärplattformen vi på Iseråsskolan använder för kommunikation.

Via Vklass loggar vårdnadshavare in för att ta del av information gällande skolan, klassen och det egna barnet. 

Inloggning sker med bank-id, du kan hitta Vklass både genom kommunens hemsida, webplats eller ladda ner appen till din smartphone. 

  • Veckobrev som läggs ut på Vklass.
  • Hemsida med information och dokument
  • Skolplattformen vklass där vårdnadshavare loggar in för att ta del av information rörande klassen och det egna barnet.
  • Föräldramöten

Exempel på föräldrainflytande är:

  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Kontakter med ditt barns pedagog, personal ur elevhälsan och rektor.
  • Samråd (representanter två från varje klass utses vid höstens föräldramöte.)

 

Samråd

Samrådsrepresentanterna träffas tillsammans med skolans rektorer och annan personal på skolan ca 3 gånger per läsår.