Föräldrainflytande

Varje skola har egna rutiner för hur föräldrarna får insyn i sina barns utveckling/lärande och hur lärarpersonalen lägger upp verksamheten/undervisningen. På Iseråsskolan använder vi oss av Vklass som är en digital plattform för att ge er denna information.

Exempel på föräldrainflytande är:

  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Aktiviteter som lärare, föräldrar och barn gör tillsammans
  • Spontana kontakter med förskollärare, lärare och rektorer
  • Om ditt barn är i behov av särskilt stöd inbjuds du till extra möte.
  • Samråd (representanter 2 från varje klass väljs vid höstens föräldramöte.)

Att bli informerad hur skola arbetar är en förutsättning för att kunna påverka. 

 Information sker genom:

  • Veckobrev som läggs ut på vklass.
  • Hemsida med information och dokument
  • Skolplattformen vklass där vårdnadshavare loggar in för att ta del av information rörande klassen och det egna barnet.
  • Föräldramöten

Samråd

Samrådsrepresentanterna träffas tillsammans med skolans rektorer och annan personal på skolan ca 3 gånger per läsår.