Föräldrainflytande

Varje skola har egna rutiner för hur föräldrarna får insyn i sina barns utveckling/lärande och hur lärarpersonalen lägger upp verksamheten/undervisningen. På Iseråsskolan använder vi oss av Vklass som är en digital plattform för att ge er denna information.

Exempel på föräldrainflytande är:

 • Utvecklingssamtal
 • Föräldramöten
 • Aktiviteter som lärare, föräldrar och barn gör tillsammans
 • Spontana kontakter med förskollärare, lärare och rektorer
 • Om ditt barn är i behov av särskilt stöd inbjuds du till extra möte.
 • Föräldraförening, brukarråd

Att bli informerad hur skola arbetar är en förutsättning för att kunna påverka. 

 Information kan ske genom:

 • Många förskollärare/lärare har veckobrev eller liknande
 • Beskrivningar av projekt, arbetsområden, lokala mål
 • Hemsida med information och dokument
 • Skolplattform där vårdnadshavare loggar in för att komma åt information
 • Föräldramöten

Iseråsskolans föräldraförening

Iseråsskolans Föräldraförening är ett samarbetsforum för föräldrar, lärare och skolledning, där avsikten är att främja samarbetet, samt trivseln.