6 års information

Dags för föräldramöte för föräldrar vars barn ska börja i
sexårsverksamheten hösten 2017 

Ni är välkomna till Lönnebergahuset måndagen den 7 november 2016 kl 18.30.

Har ni frågor kan ni vända er till rektor Annika Larsson 

annika.larsson2@kungsbacka.se