Åk 3 besöker världsdelarna

I åk 3 jobbar vi med världsdelar och världshav. Eleverna har jobbat i grupp och tagit fram fakta samt skrivit texter om de olika världsdelarna. Arbetet redovisade sedan i en film som de spelade in med hjälp av vår green screen. 

En av våra filmer