Foto: Birgitta Björkman Foto: Birgitta Björkman Foto: Birgitta Björkman

Ejdern 5

Ejdern 5 har arbetat med Vasatiden. När vi var klara med grundkursen övade vi in pjäser om Gustav Vasas flykt genom Dalarna.

 Vi har utifrån berättelserna skrivit manus till egna pjäser som vi sedan övade in och visade upp för de yngre barnen och sedan föräldrarna.

Eleverna gjorde också viss dekor till föreställningen.