Enkät för "klämdag" och sommarlov

Hej alla föräldrar!

(Detta utskick ligger också på Unikum)

Detta utskick gäller er som har skolbarnsomsorg

Här kommer utskick med två stycken enkäter - en för klämdagen den 6 maj och en inför sommarlovet.

Vi ber att ni svara på enkäterna varken ni behöver omsorg eller inte.

Här är den första för klämdagen:

http://goo.gl/forms/BBFmG6L26G

Här är den andra för sommarlovet:

http://goo.gl/forms/aWPrQqJ452

Tack för hjälpen!

Svara senast den 15 april 2016

Om ni har problem med enkäterna mejla mia.moberg@kungsbacka.se