Fredsymbol

Klasserna på Iseråsskolan arbetar med FN. Detta är en tradition som vi gör varje år. Vi brukar se på filmer, måla och prata om FN. Många av klasserna får lära sig hur FN fungerar och vad de gör.

Det är en tradition att årskurs 5 ansvarar för redovisning av bildspel för de andra klasserna på skolan i musiksalen.

Nytt för i år var att alla eleverna på skolan samlades på skolgården för att bilda fredssymbolen – peacemärket.