Iseråsskolan hoppar in det nya läsåret

Som vanligt startar Iseråsskolan läsåret med många annorlunda gemensamma aktiviteter för att skapa en positiv skolstart. Från förskoleklass till årskurs sex arbetar alla med gruppstärkande övningar. En av årets nya höjdpunkter är starten av vår hopprepsutmaning från årskurs tre. Under terminens första månad samlas eleverna tillsammans varje dag för hoppa rep.  Utmaningen är att klassen ska få ihop så många hopp som möjligt. Sedan många år tillbaka vet vi att rörelse har betydelse för välmående och inlärning. En annan aktivitet under de två första veckorna är softballturnering mellan lärare och elever. De äldsta eleverna genomför även en fotbollsturnering.

Vi fortsätter hoppa in det nya läsåret.