Läsolympiaden

Denna vecka drar läsolympiaden igång!

Vi delar in i olika stadier, F-3 och 4-6, där varje årskurs tävlar mot varandra. Vi har en stapel för hur mycket respektive årskurs läser och en stapel för skolans totala läsning. Stapeln uppdateras varje vecka och kommer att vara synlig genom projektorn i bamba.

 Tävlingen går ut på att, inom en 3-veckors period, läsa så många sidor som möjligt. Varje klass läser 20 minuter per dag. Antal lästa sidor delas med antal elever i klassen. Vid högläsning rapporteras antal sidor x 1. Sidorna per elev rapporteras varje vecka till joacim.lyckevall@kungsbacka.se.

Sidorna rapporteras i en speciell ”läslogg” där eleverna för in lästa sidor varje dag/vecka samt skriver en kort sammanfattning av bokens handling. Vid högläsning diskuteras handling, person- och miljöbeskrivningar i klassen.

 Alla klasser vinner ett diplom.