Måndag den 30 oktober

Måndag den 30 oktober har vi utbildning för all personal på Iseråsskolan, därför har vi begränsat öppethållande för skolbarnsomsorgen. De barn som är anmälda kommer att vara på Lönneberga, telefon 0300-83 58 11. Jolanta och Jasmine kommer att arbeta denna dag.