Påsklovsenkät

Nu finns påsklovsenkäten här och på Unikum att fylla i för er som har skolbarnsomsorg. 
Tack för hjälpen!

http://goo.gl/forms/fj6ovyZXVK