Rocka sockorna

Idag har många klasser på Iseråsskolan hyllat olikheter och  uppmärksammat människors lika värde. Detta gör vi genom att bära omaka strumpor.