Foto: Camilla Johansson

Saltkråkan 2

Så har turen kommit till Saltkråkan 2 att berätta lite om sin verksamhet.

Saltkråkan 2 arbetar med tema rymden, vilket är mycket spännande. Vi har arbetat praktiskt i form av grupparbeten och gjort vårt solsystem i lådor. Vi har även målat Big Bang, kometer och vår galax Vintergatan. Barnen har också skrivit faktatexter om rymden som de läst upp för sina klasskamrater. Vi kommer nu jobba vidare med stjärnbilder.