Samarbete med Framtidsfrön

I en förskoleklass och i Tärnan 5 pågår det arbete för att kunna livesända radio den 16 december. Detta görs i samarbete med Framtidsfrön. På bilden här under håller vi på att lära oss att göra om ett Youtube klipp till Mp3.

"RadioAktiv är ett bra sätt att skapa intresse för teknik och media samtidigt som eleverna får träna sin inneboende företagsamhet. Under en hel dag sänder en eller flera skolor live-radio på en tillfällig FM-frekvens i närområdet. Man arbetar ämnesövergripande med fokus på medarbetarskap. Här syns tydligt att alla förmågor är lika viktiga."

Vill ni läsa mer om projektet gå in på sidan 
http://www.framtidsfron.se/arbetssatt-ideer/inspirationsmaterial/radioaktiv/