Begränsade öppethållande av fritidsverksamheten 25 februari 2016

Så var det dags för den andra stängningsdagen för terminen. Det är den 25 februari 2016.
Det betyder att skolan och fritidsverksamheten har begränsade öppethållande. 

Behöver ni omsorg denna dag hör av er till mia.moberg@kungsbacka.se, gärna så snart som möjligt, gärna senast den 22 februari 2016.