Unikumhjälp

Från och med ht 2015 skickar vi ut all information till er föräldrar via Unikum.
Vi erbjuder en eftermiddag där ni föräldrar kan komma och ställa frågor om Unikum.

 Vi kan hjälpa er med:

  • Er inloggning och era barns inloggningar.
  • Hur man lägger till/ändrar kontaktuppgifter 
  • Hur man får mailen direkt från Unikum utan att behöva logga in.

Plats: Musiksalen

Tid: 17/9 kl 17.00-17.45

Välkomna!

 Mia Moberg IKT-pedagog
Annika Larsson rektor F-3
Rut Hagman rektor 4-6