Instagram

Visste du att du kan följa några klasser och fritids på Instagram?

På Iseråsskolan har flera pedagoger startat Intagramkonton. Dels för klassen och dels för fritids

Ni kan leta efter följande konton och följa dem.

iseras_ettor, iseras_tvåor, iseras_saltkrakan, heeds_klassrum, annas_klassrum