Jullovet närmar sig

Den 21 december 2019 är höstterminens sista dag och vårterminen startar igen den 7 januari 2020.

Den 7 januari går alla elever mellan 08.00 - 12.40. De erbjuds fritids efter skolans slut.

Under jullovet har vi öppet för de som anmält behov av omsorg. Vi kommer att vara på Körsbärsdalen 2