Nu flyttar vi

Årskurs ett kommer från och med terminsstarten vårterminen 2019, vara i för oss nya lokaler nere på det som förut hette Mariedals förskola.

Dessa lokaler är nu renoverade och omgjorda för att passa skolans verksamhet.