Samarbete med Sportfiskarna

Iseråsskolan har påbörjar ett samarbete med sportfiskarna. På skolans mark går det en bäck och i den går öringen upp och leker i.

Nu hjälper alla klasser till och ser till att öringen får bättre ställen att leka på. 

Se repotage från SVT
https://svt.se/nyheter/lokalt/halland/projekt-ska-radda-sveriges-backar

https://svt.se/nyheter/lokalt/halland/se-vad-eleverna-hittar-nar-de-utforskar-backen

Martin som är med på filmen jobbar på Sveriges Sportfiske & Fiskevårdsförbund. I vår startar han upp projektet Skolbäcken i Halland, att delta i projektet är helt gratis. I detta projekt är Iseråsskola med.

Fördelat på olika stationer undersöker vi bäcken:

  • Hur snabbt rinner vattnet?
  • Hur djup/bred är bäcken?
  • Vattentemp?
  • Vilka djur lever i bäcken? Vi håvar och artbestämmer insekterna vi fångar.
  • Vilka fiskar finns? (Ibland elfiskar vi för att fånga, mäta, undersöka fisk.
  • Vi anlägger lekområden för öring. Vi har med oss lekgrus som eleverna får placera i bäcken.
  • Vi lägger i stora stenar, från omgivning, för att skapa bättre livsmiljö för fiskarna.
  • Vi lägger i död ved i bäcken från omgivningen om det finns, för att öka mängden biologiskt material till förmån för insekter och skydd för fiskar.
  • Dagen avslutas med en sammanfattning av dagen där vi går igenom de teoretiska begreppen kring åtgärderna som eleverna faktiskt förbättrat  under besöket vid bäcken.