Skolavslutning för höstterminen 2018

Skolavslutning för höstterminen 2018

Vi önskar alla våra elever, föräldrar och alla som arbetar på Iseråsskolan en God Jul och Ett Gott Nytt År !

Vårterminen startar den 8/1 2019. Måndag den 7 januari har vi studiedag samt begränsat öppethållande på skolbarnsomsorgen