Stängningsdag 16/8

Måndagen den 16/8 är en dag med begränsat öppethållande. Det innebär att fritids är stängt.