Studiedag med begränsat öppethållande

Vi vill påminna om att det är studiedag för all personal onsdagen den 20 maj.

Är ni i behov av omsorg meddela linnea.parkell@kungsbacka.se senast 11 maj 2020