Unikum försvinner i höst

Kungsbacka kommun har köpt upp ett nytt IT stöd.

Det innebär att Unikum kommer att försvinna och i stället införs Vklass. Under våren kommer all personal att få utbildning för att vara redo inför hösten 2019.

Mer information till er vårdnadshavare kommer under våren.